Niniejszym informujemy, że firma IBS Polska zakończyła działalność w zakresie mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej.

Od dnia 01-06-2016 wszelkie rozpoczęte projekty jak i te przyszłe prowadzić będzie partnerska firma WOJMIXX.